Les perles que no s’han vist prou: 2. Intent de desallotjament de la Blanca veïna de ciutat vella

22-11-2023 Nou intent de desallotjament d’una veïna per a fer pisos turístics