Do It Yourself (2): Energia Fotovoltaica

Segon capítol de la sèrie Do It Yourself, dedicada al foment de l’autonomia col.lectiva i les capacitats d’ autogestió. En aquest fragment, ressenyem com s’ ho manega una vivenda rural aïllada per instal.lar un sistema de generació d’ electricitat fotovoltaica.