#Culturailleurenlluita entrega més de 5.800 signatures [contrainfos]

El passat 25 de juliol es van entregar més de 5.800 signatures a l’OAC de Ciutat Vella, recollides durant la campanya «Cuidem les treballadores dels equipaments sòcio-culturals de proximitat»