Convocatòria oberta a la Mostra de Curts de Terror de Muntanya 2023: Pedraa!

 

 

Pedraa!

Característiques i condicions generals

Obres
-Per participar a la Mostra Pedrra! i optar als respectius premis i el premi del públic, els realitzadors o realitzadores han de ser terraquis o residents al planeta Terra i tenir menys de 118 anys. També s’acceptaran els curtmetratges en què una part de la producció sigui procedent de la lluna.

  • Per a tots els curtmetratges presentats, la durada màxima serà de 7 minuts, inclosos els crèdits.
  • Les produccions presentades en l’edició de 2023 hauran d’haver estat fe- tes entre l’1 de gener de 2020 i el 28 de febrer de 2022.

-Cada realitzador/a podrà presentar un màxim de dos obres.
-Malgrat la temàtica és el Terror a la muntanya, s’admetran a concurs curtmetratges de ficció o documentals realitzats en qualsevol format audiovisual sempre que el format final sigui digital, inclosos vídeos enregistrats amb terminals mòbils. També s’admetran obres que incloguin algun component d’animació. No s’acceptaran curtmetratges publicitaris, comercials ni de caràcter turístic.
– Els participants garanteixen que són els autors originals de les obres que presenten. En el cas que aquestes obres continguin material de tercers (fonogràfic, audiovisual, literari o de qualsevol altre tipus), els participants haurien de citar la font.
-L’idioma de les pel·lícules ha de ser el català, castellà, aranès, euskaldun, gallec, isard, o bé en qualsevol altre idioma, amb subtítols en algun idioma que el públic entengui.
Presentació de les obres
Per a la presentació de la candidatura, els realitzadors, productors o distribuïdors de les obres poden enviar els treballs de les següents maneres:

  • Per fer arribar les obres s’enviarà l’arxiu a l’adreça gmcollserola@gmail.com. També es pot enviar l’enllaç a youtube o vimeo. En cas d’estar en format privat, enviar la contrassenya.
    -Excepcionalment, s’admetran curts el mateix dia de la Mostra, malgrat que no optaran a premi. En aquest cas, portar un arxiu en un dispositiu de memòria extern.

El jurat
Estarà format per persones amb experiència i trajectòria en el camp audiovisual i o muntanyenc.
La decisió del jurat és inapel·lable.

Premis
La Mostra repartirà un calurós aplaudiment del públic com a premi universal a totes les obres projectades.
A part, s’otorgaran tres premis especials gentilesa de LaMosca.tv i el Grup Muntanyenc de Collserola, consistent en roba o equipació de muntanya a les obres més ben valorades. També hi haurà de premi una subscripció trimestral a Filmin
Queda a disposició del jurat la possibilitat de declarar algun premi desert, així com la d’atorgar alguna menció honorífica o un ex-aequo, si ho considera necessari.
Al Premi del Públic podran optar els curtmetratges presentats a les seccions Barcelona en curt i Megacurt. El  curtmetratge guanyador serà aquell que hagi obtingut més vots entre el públic assistent a les projeccions.

Lliurament de premis

L’organització notificarà les decisions als guanyadors per correu electrònic tres dies abans del lliurament dels premis.
El lliurament de premis es farà al final de la Mostra de Curtmteratges de Terror de Muntanya, al Mercat Cultural de Vallvidrera en una data de març de 2023 que ja informarem amb temps.
Drets de propietat intel·lectual
Els participants cedeixen a l’organització els drets de reproducció i comunicació pública de les  obres seleccionades durant la Mostra. i per a l’emissió del porgram Curtmetratge al streaming de LaMosca.tv
Es recomana publicar les obres en format de Creative Commons però no és obligatori.
Les mencionades cessions de drets i autoritzacions ho són de forma no exclusiva.
L’organització podrà utilitzar fragments de les obres seleccionades per a la promoció de les obres i del festival.


Acceptació de les bases

La participació a Pedraa! Mostra de Curtmetratges de Terror de Muntanyai comportarà l’acceptació d’aquestes bases.
El comitè organitzador pot resoldre qualsevol qüestió no prevista en les bases. Les seves decisions seran inapel·lables.
Per a qualsevol dubte us podeu dirigir a gmcollserola@gmail.com i lamoscatv@riseup.net