Fa tres anys milions de persones estàvem a punt per anar a votar…

La primera motivació que em va dur a escriure aquest llibre va ser la de cercar explicacions al fet que els catalans siguem avui un poble amb un fort sentit d’identitat, de pertinença a un col·lectiu que comparteix majoritàriament, a més de llengua i cultura, unes formes d’entendre la societat i el món. La identitat és, per a mi, una realitat que neix d’una llarga existència compartida, no pas un producte de la terra o de la sang. (Josep Fontana)

OCTUVRE no rep subvencions ni accepta publicitat. La nostra feina és possible gràcies als nostres donants i subscriptors.
https://octuvre.cat/collabora/