19/2/21 Quart dia de manifestació i disturbis a Barcelona [ contrainfos ]

Quart dia de manifestació i disturbis a Barcelona, la manifestació va sortir de plç Universitat i va recorre el centre de Barcelona per acabar a Pla de Palau on començaren els disturbis que es van escampar pel Gòtic i el Raval. Música : desobediencia del grup Cicatri